Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах аргазүйн сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 31-ний А/02 тоот тушаалын дагуу “Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах аргазүй” сургалтыг гэрээт багш нар болон нисэхийн сургалтын төвийн ажилтнуудыг сар бүрийн сүүлийн 7 хоногт хамруулж байна.

Нисэхийн сургалтын төвд цаашид гэрээт багшаар ажиллах сонирхолтой иргэний нисэхийн салбарын ажилтнууд тус сургалтад хамрагдах хүсэлтэй бол сургалтын хөтөлбөр, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхчимэгтэй холбогдоно уу.  Утас: 99041941