Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 03 дугаар сарын 15-ны А/04 тоот тушаалын дагуу “Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” -ыг 2022 оны 03 дугаар сарын 1-ны өдрөөс 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад АБХА 8, ХНАА 4 нийт 12 ажилтан хамрагдаж байна.