Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 04 дугаар сарын 06-ны А/07 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт” -ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 13-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад нийт “Монголайн Эйрвайз карго ХХК” 5, “Монголайн Эйрвайз ХХК” 6, МАФ 1, ” Нью Улаанбаатар Интернайшнл Эйрпорт ХХК” 3, “Буянт Галба ХХК” 1, “Эй Си Эйч ХХК” 4,  БУ ОУНБ 6, ОННБ 6, ГТҮШХА 23  тус тус хамрагдаж байна.