Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 04 дугаар сарын 08-ны А/06 тоот тушаалын дагуу “Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт” -ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад АБХА 31, ОННБ 11, Эй Си Эйч ХХК 7, НУБИА 4, БУ ОУНБ 2 ажилтнууд тус тус хамрагдаж байна.