Орон нутгийн нисэх буудлын гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шамны сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 04 дугаар сарын 18-ны А/13 тоот тушаалын дагуу “Орон нутгийн нисэх буудлын гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шатны сургалт” -ыг 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад Империал секьюрити ХХК 16, ОННБ 19  нийт 35 ажилтан хамрагдаж байна.