Нисэхийн сургалтын төвд 2022 оны 03 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2022 онд зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 03 дугаар сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн сургалт”
  2. “Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн сургалт”
  3. “Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт”

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-3316 утсаар холбогдон авна уу.