Нисэхийн сургалтын төвд 2022 оны 04 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2022 онд зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 04 дүгээр сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт”
  2. “Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн сургалт”
  3. “Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт”
  4. “Орон нутгийн нисэх буудлын гал унтраах, зорчигчдыг аврах анхан шатны сургалт”

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-3316 утсаар холбогдон авна уу.