Аэродромын үйл ажиллагааны сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний А/35 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын үйл ажиллагааны сургалт” -ыг 2022 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 30-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад НБУГ 2, Буянт Ухаа ОУНБ 7, ОННБ 13, НУБИА ХХК 9  нийт 31 суралцагч  хамрагдаж байна.