Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 21-ний А/33 тоот тушаалын дагуу “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт” -ыг 2022 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 30-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад Буянт Ухаа ОУНБ 12, Гэрэл суултын алба 1, ОХЗЛ 1, ААҮДСА 13, НЖБА 1, АБХА 10, ГТҮШХА 14, Чингисхаан ОУНБ ШХА   6 нийт 58 суралцагч  хамрагдаж байна.