Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны А/32 тоот тушаалын дагуу “Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” -ыг 2022 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад ИАТ дэх ЦХ-ийн  нийт 44 албан хаагч хамрагдаж байна.