Зорчигч үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны А/31 тоот тушаалын дагуу “Зорчигч үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” -ыг 2022 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

Тус сургалтад АБХА-ны 11, НСТ-ийн 7 нийт 18 суралцагч хамрагдаж байна.