“Нисэхийн салбарын Кибер аюулгүй байдал, интернэтийн дэд бүтэц” сэдэвт цахим сургалт зохион байгуулагдана.

Spread the love

Америкийн нэгдсэн улсын Колорадогийн Их Сургуулиас зохион байгуулагдах “Нисэхийн салбарын Кибер аюулгүй байдал, интернэтийн дэд бүтэц” сэдэвт сургалт цахим хэлбэрээр 2022 оны 10-р сарын 24-ний өдрөөс эхлэн нэг сар үргэлжилнэ. Сургалтаар нисэхийн салбар болон интернэтийн дэд бүтэцийн харилцан хамаарал, кибер аюулгүй байдлын хөтөлбөрүүдийг чиглүүлэх, бэхжүүлэх олон төрлийн бодлого төлөвлөлт зэрэг нарийн мэргэжлийн сэдвийг хөндөн судлана. Франц, Португал, Орос, Англи, Испани хэл дээр явагдах уг сургалт Coursera платформ дээр явагдах ба үнэ төлбөргүй юм.

https://www.classcentral.com/course/cybersecurity-policy-aviation-internet-8819