Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг анхан шатны сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 11 дүгээр сарын 25-ны А/67 тоот тушаалын дагуу “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг анхан шатны сургалт” -ыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс  2023 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрүүдэд 3 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад нийт  АБХА 58, “Эй Си Эйч ХХК” 2 суралцагч тус тус хамрагдаж байна.