PANS-OPS-ийн анхан шатны сургалтын өмнөх бэлтгэл суурь сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 12 дугаар сарын 08-ны А/70 тоот тушаалын дагуу “PANS-OPS-ийн анхан шатны сургалтын өмнөх бэлтгэл суурь сургалт” -ыг 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрөөс  12 дугаар сарын 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад АНҮГ 2, НХҮА 1, НУТА 1, НЖБА 2, горилогч 2 суралцагч тус тус хамрагдаж байна.