2023 оны сургалтын төлөвлөгөө

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвд 2023 онд зохион байгуулагдах сургалтын Төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

Төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй каталогитой танилцана уу.