Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2023 оны 02 дугаар сарын 07-ны А/01 тоот тушаалын дагуу “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн сургалт” 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 03 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ГТҮШХА, МТАБТА, ОХЗЛ-ын ажилтнууд хамрагдаж байна.