Агаарын хөлгийн гал унтраах зорчигчдыг аврах давтан сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны А/19 тоот тушаалын дагуу “Агаарын хөлгийн гал унтраах зорчигчдыг аврах давтан сургалт” 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад ОННБ 46, БУ ОУНБ 4, Империал секьюрити ХХК 17 нийт 67 суралцагч хамрагдаж байна.