Агаарын хөлөг, газрын үйлчилгээний техникчдийн анхан шатны сургалт

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2023 оны 04 дүгээр сарын 18-ны А/18 тоот тушаалын дагуу “Агаарын хөлөг, газрын үйлчилгээний техникчдийн анхан шатны сургалт” 2023 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад ОННБ-ын 13 суралцагч хамрагдаж байна.