“НИСЛЭГИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УДИРДЛАГЫН АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ”-Д СУРАЛЦАГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Spread the love

Монгол улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар нь хүний нөөцийг бэлтгэх зорилгоор Тайландын Хаант Улсын Иргэний нисэхийн сургалтын төвтэй (CATC Thailand) 1990 оноос хойш хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд өнөөг хүртэл Монгол улсаас нийт 83 нислэгийн удирдагч суралцан төгсөж, иргэний нисэхийн салбарт ажиллаж байна.

Тус сургалтын төв нь Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын стандарт хөтөлбөрийн дагуу сургалт зохион байгуулдаг.

“Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги”-ийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд нислэгийн удирдагчийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх хэрэгцээ шаардлагын дагуу “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын анхан шатны сургалт”-ыг Тайландын Хаант Улсад зохион байгуулахаар ажиллаж байна.

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Зорилго

Тайландын Хаант Улсын Иргэний нисэхийн сургалтын төвд “Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын анхан шатны сургалт”-д хамрагдах суралцагчийг сонгон шалгаруулахад оршино.

Сургалт зохион байгуулагдах хугацаа Тайландын Хаант Улсын Иргэний нисэхийн сургалтын төвд 2023 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2024 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрүүдэд 10 сарын хугацаанд зохион байгуулна.
Тавигдах шаардлага
 • 19 насанд хүрсэн байх;
 • Их, дээд сургуульд суралцдаг эсхүл төгссөн байх /Их, дээд сургуулийн 2 ба 3 дугаар дамжаанд суралцдаг байх/;
 • ICAO-ийн Англи хэлний ур чадварын 4-р түвшинтэй байх;
 • ИНД- 67.107 /3-р ангиллын Эрүүл мэндийн гэрчилгээ/-ийн шаардлагыг хангасан байх;
 • Сэтгэл зүйн шалгуурыг хангасан байх;
 • Орон нутгийн нисэх буудалд ажиллах нь давуу тал болно

Бүрдүүлэх материал

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет;
 2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар, /Их, дээд сургууль төгссөн бол дипломын хуулбар/;
 3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 4. Бүртгэлийн болон Англи хэлний шалгалтын хураамж төлсөн баримтын хуулбар /Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Голомт банк  1305117878 тоот дансанд 55,000 төгрөг төлсөн байх
 5. Гадаад пасспортын хуулбар

Материал хүлээн авах

2023 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 2023 оны 09 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 16:00 цаг хүртэл Нисэхийн сургалтын төвийн 205 тоот өрөөнд хүлээн авна.

Сонгон шалгаруулалтын хугацаа, газар

“Буянт-Ухаа” Олон улсын нисэх буудал дахь Нисэхийн сургалтын төвийн байранд 2023 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр эхэлнэ.

Сонгон шалгаруулалтын шалгуур

1-р үе шат.

 • Англи хэлний дунд түвшний шалгалт

2-р үе шат.

 • Ерөнхий мэдлэгийн шалгалт
 • Сэтгэхүйн шалгалт /IQ тест/

3-р үе шат

 • Эрүүл мэндийн үзлэг /ИНД-67.107 шаардлагын дагуу/

4-р үе шат

 • Сэтгэл зүйн шалгалт, ИНД-67.107(C)
Сургалтын төлбөр

Сургалтын төлбөр 191,500 ТНВ (Тайланд бат) болон байр, хоол, тээврийн зардлыг хувь хүн өөрөө төлнө.

/2023 оны 09 сарын 04-ний өдрийн Монгол банкны ханш 1BHT=99.07₮ байна./

Бүртгэлийн хураамж

Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэн сургалт зохион байгуулахтай    холбогдон    гарах    55,000 /тавин таван мянга/ төгрөгийн хураамжийг  Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Голомт банкны 1305117878  дансанд тушаана. Үүнд:

 • Бүртгэлийн хураамж – 30,000  төгрөг /анги танхим, бичиг хэргийн болон холбогдох үйл ажиллагааны зардал/
 • Англи хэлний шалгалтын хураамж – 25,000 төгрөг  /ИНҮТ-ийн 2022 оны А/113 дугаар   тушаалын дагуу/
Холбоо барих утас

Зөвхөн ажлын өдөр ажлын цаг /07:30-:16:30/-аар холбогдох:

 • 7128-3318 /Сургалтын мэргэжилтэн Э.Ундраа/
 • /Багшлагч мэргэжилтэн С.Бадрал/