Гадны сургалтын байгууллагад 2018 онд зохион байгуулагдсан сургалтууд

         ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын ажилтнуудын 2018 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу нийт 24 сургалт зохион байгуулагдан, 185 ажилтнууд амжилттай суралцаж төгсөв.

/2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар/

Тушаалын дугаар Сургалтын нэр Суралцагч Сургалт болох газар
1 А/15 Худалдан авах ажиллагааны сургалт 50 PTC сургалтын төв
2 А/143 Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн эрх сунгах сургалт 2 Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт
3 А/171 Нохой хөтлөгчийн мэргэжлийн үнэмлэх сунгах сургалт 5 Монголын эрэлч нохой эзэмшигчдийн холбоо
4 А/143 Мэргэшсэн нягтлан бодогчийн тасралтгүй боловсролын сургалт 1 Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчийн институт
5 А/167 Хуульчийн үргэлжилсэн сургалт 1 Монголын хуульчдын холбоо
6 А/229 WordPress сайт хийх сургалт 1 “Грийнсофт” ХХК
7 А/267 Рентген шинжилгээний болон геологи хайгуул, аюулгүйн үзлэг хяналтын рентген багаж ашиглах ажилтнууд, туслах ажилтан, хяналтын ажилтнуудад зориулсан цацрагийн хамгаалалтын сургалт 3 “Монголын цацрагийн хамгаалалтын нийгэмлэг”-ийн Сургалтын төв
8 А/356 ARCGIS программын мэдлэг олгох сургалт 1 ШУТИС-ГУУС
9 А/345 Training Instructor course /online сургалт/ 12 Нисэхийн сургалтын төв
10 А/350 AUTOCAD 2D, 3D программын сургалт 1 Мэдээлэл технологи менежментийн академи
11 А/377 Хүний нөөцийн хөгжил ба чадамж сургалт 44 Нисэхийн сургалтын төв
12 А/390 On the job training instructor course 12 Нисэхийн сургалтын төв
13 А/532 Агаарын сансрын зураглал, байр зүйн болон кадастрын зураглал, инженер геодези, зураг зүйн чиглэлийн багц тооцох сургалт 1 Монголын геодези, фотограмметр, зураг зүйн холбоо
14 А/566 Дулааны хяналт хэмжүүр автоматик Е1, Е2 анхан болон ахисан шатны сургалт 1 Эрчим хүчний хөгжлийн төв
15 А/576 Санхүүгийн төлөвлөлт ба төлөвлөлтийг сайжруулах арга зам 20 Удирдлагын академи
16 А/569 Oracle Database 12c: Cluster RAC Admin Accelerated ахисан түвшин 1 “Ораклауд” ХХК-ийн Сургалтын төв
17 А/566 Химийн лаборант аппаратчины сургалт 1 Эрчим хүчний хөгжлийн төв
18 А/581 Цахилгааны хэмжлийн төрлөөр мэргэшүүлэх сургалт 1 Стандарт, хэмжил зүйн газар
19 А/597 Зүрх судасны үндэсний конференц сургалт 1 Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэг
20 А/619 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургагч багш бэлтгэх сургалт 8 Монголын хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй менежментийн хүрээлэн /OSHMI/
21 А/620 Аюулгүй ажиллагааны групп олгох, баталгаажуулах сургалт 4 “Цахилгаан түгээх сүлжээ” ТӨХК
22 А/636 MCSA server admin, Certified ethical hacker 3 Empasoft academy
23 А/618 Лифтчин 9 Өргөн тээвэрлэх машин төхөөрөмжийн үндэсний холбоо
24 А/651 Мэргэшсэн дотоод аудиторын эрх олгох сургалт 2 Монголын дотоод хяналтын институт