Объектийн гал, түймэр унтраах сургалт зохион байгуулагдаж байна

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/672 тоот тушаалаар “Объектийн гал, түймэр унтраах сургалт” 2018 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 09ий өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

          Тус сургалтад “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын Аврах, гал унтраах албаны 64 ажилтан хамрагдаж байна.