Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартын гэрчилгээгээ авлаа

          Нисэхийн сургалтын төв нь Чанарын менежментийн тогтолцоог сайжруулан Олон улсын ISO 9001:2015/ MNS ISO 9001:2016 стандартад нийцүүлэн, магадлан аудит шалгалтад амжилттай шалгагдсан билээ.

         2018 оны 12 сарын 12-ны өдөр Стандарт, Хэмжил Зүйн Газраас Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандартын гэрчилгээгээ авлаа.