Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын 2020 оны сургалтын шинэ каталоги

     Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын  2020 оны шинэ каталогийг ашиглах боломжтой боллоо. Тус каталогоос санал болгож буй Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-аар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 200 гаруй сургалтын багц хөтөлбөртэй танилцана уу.  Тус сургалтууд нь бүх орны нисэхийн мэргэжилтнүүд болон нисэхийн мэргэжлээр суралцаж буй хүмүүст зориулагдсан болно.

Энд дарж каталогитой танилцана уу