Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын 2020 оны сургалтын шинэ каталоги

     Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын  2010 оны шинэ каталогийг ашиглах боломжтой боллоо. Тус каталогоос санал болгож буй Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-аар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 200 гаруй сургалтын багц хөтөлбөртэй танилцана уу.  Тус сургалтууд нь бүх орны нисэхийн мэргэжилтнүүд болон нисэхийн мэргэжлээр суралцаж буй хүмүүст зориулагдсан болно.

Энд дарж каталогитой танилцана уу

SHARE