Бүтэц

Spread the love

Үйлдвэрлэл дадлагын хэсэг:

Сургалтын хэсэг:

Сургалтын бодлого, төлөвлөлтийн хэсэг: