Сургалтын төлөвлөгөө

Spread the love

 

2024 онд НСТ-д зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө болон төлөвлөгөөний каталогитой танилцана уу.

 

Нисэхийн сургалтын төвд 2023 онд зохион байгуулагдах Төлөвлөгөөг танилцуулж байна.

Төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй каталогитой танилцана уу.

 

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын төлбөртэй дотоод сургалтын төлөвлөгөө-2023

2022 онд Нисэхийн сургалтын төвд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөөг татаж авах бол  энэхүү холбоос дээр дарна уу.

Төлөвлөгөөний дэлгэрэнгүй каталогитой танилцана уу.

Иргэний  нисэхийн ерөнхий газрын 2022 оны төлбөртэй дотоод сургалтын төлөвлөгөө

2021 онд НСТ-д зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө

2021 онд Гадны сургалтын байгууллагад зохион байгууллагдах сургалтын төлөвлөгөө

2020 онд НСТ-д зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө  /Дотоод сургалтын төлөвлөгөө – эксел файл харах/

2019 онд НСТ-д зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө

2018 онд НСТ-д зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө