Зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2022 онд зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 8 дугаар сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. “Аэродромын хөдөлгөөнт бүсэд тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөн үйлдэх жолооч – операторчны анхан шатны сургалт”
  2. “Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн ажилтнуудын давтан сургалт”
  3. “Заах арга зүйн 8 цагийн сургалт”
  4. “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зайн сургалт”

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-3316 утсаар холбогдон авна уу.