Зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

НСТ-д 2020 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд:

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 282154 утсаар холбогдон авна уу.