Зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

НСТ-д 2021 онд зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд:

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-2154, 7128-2160 утсаар холбогдон авна уу.