Бидний тухай

Spread the love

       Нисэхийн сургалтын төв нь ИНД-141 “Иргэнийн нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас олгосон “Мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ”-ээр гэрчилгээжсэн, иргэний нисэхийн болон түгээмэл мэргэжлийн чиглэлээр анхан, давтан, дадлага сургалт, мэдээлэл олгох, танилцах сургалтуудыг зохион байгуулдаг Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн Жинхэнэ гишүүн, нисэхийн мэргэжлийн сургалтын байгууллага юм.

        Нисэхийн сургалтын төв нь 2016 онд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн жинхэнэ гишүүн байгууллага болсон бөгөөд иргэний нисэхийн салбарын ажилтнуудын мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн дадлага олгох, зөв хандлага төлөвшүүлэх, ICAO-ийн стандарт, шаардлага, зөвлөмжүүдэд нийцүүлэн сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх зэрэг олон зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

 • 1925 онд нисэх онгоцны “бага мэргэжилтэн” бэлтгэх анхны курс байгуулагджээ. ЗХУ-ын мэргэжилтнүүдийг монгол залуус дагалдан суралцаж, нэлээд тооны нисэх мэргэжлийн үндэсний боловсон хүчинтэй болжээ.
 • 1928 онд Нисэх онгоцны анхны монгол техникчтэй болов.
 • 1929 онд Анхны монгол нисэн хянагчидтай (штурман) боллоо.
 • 1931 он. Монголын анхны нисгэгчид гарлаа.
 • 1932 он. Нисгэгч бэлтгэх анхны нисэх сургууль байгуулав.
 • 1978 оны 9-р сарын 15-нд Сайд нарын Зөвлөлийн 298-р тогтоолоор Иргэний агаарын тээврийн нисгэгч, инженер-техникийн ажилтан ажилчдын мэргэжил, дадлагыг дээшлүүлэх, мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх зорилгоор Байнгын курс байгуулжээ. 
 • 1980 оны 6-р сард Байнгын курс нь анхныхаа давтан төгсөлтийг хийжээ.
 • 1982 онд Ан-2 онгоцны нисгэгчдийн анхны төгсөлтийг хийв.
 • 1992 оны 8-р сарын 10-ны өдрийн Монгол Улсын Боловсролын сайд, “МИАТ” компанийн Ерөнхий захирлын хамтарсан тушаалаар “МИАТ” компанийн сургалтын төвийн материаллаг бааз, багшлах боловсон хүчинд түшиглэн Нисэхийн дунд сургуулийг 1992 оны 9-р сарын 1-нээс хичээллүүлэх болжээ.
 • 1994 онд ИНЕГ-ын даргын тушаалаар Нисэхийн дунд сургууль татан буугдаж, ИНЕГ-ын Сургалтын төв, “МИАТ” компаний сургалтын төв болон 2 тусдаа зохион байгуулагдсан. Энэ үед “МИАТ” компанийн сургалтын төвд Ан-24, Ан-26 онгоцны тренажерыг ОХУ-ын Эрхүү хотоос авчирч суурилуулжээ.
 • 2012 оны 12-р сарын 27-нд Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Trainair Plus хөтөлбөрийн дэмжигч (Associate Member) гишүүнээр элссэн.
 • 2013 оны 12-р сарын 30-нд Чанарын удирдлагын тогтолцоо MNS ISO 9001-2010-ыг нэвтрүүлэв.
 • 2016 оны 12-р сарын 16-нд Олон улсын Иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын Trainair Plus хөтөлбөрийн жинхэнэ (Full Member) гишүүн болсон.
 • “Aeronautical Information Management Specialist” 021/122/AIS AIM SPC стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөрийн хүрээнд анхны олон улсын сургалтыг ICAO-аас албан ёсны зөвшөөрөл авсны дагуу 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 29-ний өдрийн хооронд амжилттай зохион байгуулав.